Colofon

Deze website is gerealiseerd in het kader van de Regeling open en online hoger onderwijs van het Ministerie van OCW, onder begeleiding van SURF.

De licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal is van toepassing op alle informatie op deze website, met een aantal uitzonderingen:

  • De licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal geldt niet voor medewerkersgegevens en -foto's. De foto's mogen niet worden hergebruikt;
  • Voor informatie in te downloaden documenten of op websites waarnaar de FROCOLE-website verwijst, kunnen andere licenties en voorwaarden gelden.
De volgende rechten worden door Creative Commons-licentie niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten;
  • de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.