Feedback en reflectietool

De Frocole app is ontwikkeld om samenwerkend leren te ondersteunen; met behulp van de app kan feedback gegeven worden op individueel en groepsniveau. De feedback kan vervolgens dienen als input voor reflectie.

Visueel inzicht

De feedback wordt weergegeven in radardiagrammen. Dat maakt de feedback heel inzichtelijk en makkelijk te gebruiken voor reflectie op individueel en groepsniveau.

Download de Frocole-app in de
Play Store of de Apple Store.

Vijf voordelen

  1. Eenvoudig en effectief in gebruik
  2. Overzichtelijk en inzichtelijk
  3. Feedback en reflectie criteria naar wens aan te passen
  4. Zowel in f2f als online context te gebruiken
  5. Onafhankelijk van onderwijssystemen te gebruiken

Drie rollen

Studenten

Studenten kunnen elkaar, zichzelf en de groep feedback geven en die resultaten gebruike voor reflectie waardoor het meeste uit de samenwerking gehaald kan worden

Docenten

De docent kan de feedback en reflectiecriteria bepalen, groepen aanmaken en indelen en naar wens het groepsproces begeleiden en monitoren

Beheerders

De beheerder zorgt voor installatie van de eigen Frocole omgeving, kan in samenspraak met de docent o.a. cursussen en feedback criteria aanmaken en docenten koppelen aan cursussen

Achtergrond

Deze app is bedacht door opleiders en onderzoekers van de Open Universiteit (OU) om het feedback en reflectie-proces te ondersteunen van groepen die samenwerken. Gebruikservaringen speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de FROCOLE app. Inspiratiebron voor de ontwikkeling van de app was onder andere het promotieonderzoek van Chris Phielix (2012).


Kreijns, K., Henderikx, M. en van der Vegt, W. (2022). Feedback and reflection in online collaborative learning (FROCOLE) [Mobile app]. Frocole. https://frocole.ou.nl/


Publicaties: